Ordne richtig zu:

V 6
→ Vielfache von 6

V 6 und V 9
→ gemeinsame Vielfache

V 9
→ Vielfache von 9
V 6
V 6
V 6
V 6
V 6
V 6
V 6
V 6 und V 9
V 6 und V 9
V 6 und V 9
V 6 und V 9
V 6 und V 9
V 9
V 9
V 9
V 9
V 9
6
12
24
30
42
48
60
18
36
54
72
90
9
27
45
63
81